sylabusy 2 rok


Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarsko-dentystycznego

nazwa przedmiotu rok akademicki
21/22 2022/2023
Biochemia link link
Elementy czynności medycznych link link
Elementy czynności medycznych (część 2) - link
Fizjologia człowieka link link
Fizjologia ciąży link link
Genetyka kliniczna link link
Język obcy nowożytny link link
Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny link link
Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa - -
Mikrobiologia i immunologia link link
Mikrobiologia jamy ustnej link link
Normy okluzji wieku rozwojowego link link
Normy okluzji wieku dorosłego link link
Patofizjologia link link
Patomorfologia z patologią jamy ustnej link link
Promocja zdrowia jamy ustnej - -
Propedeutyka onkologii link link
Psychologia kliniczna link link
Stomatologia społeczna link link
Stomatologia zachowawcza przedkliniczna link link
Przedmioty do wyboru:
Evidence Based Medicine
i nowe technologie w stomatologii
- -
Komórki macierzyste w stomatologii link link
Nowoczesna technika cyfrowa
w diagnostyce stomatologicznej
- -
Warsztat publikacyjny i projektowy - -
 
Praktyki studenckie link link

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886