sylabusy 5 rok


Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarsko-dentystycznego

nazwa przedmiotu rok akademicki
21/22 2022/2023
Bioetyka link link
Chirurgia stomatologiczna link link
Chirurgia szczękowo-twarzowa z onkologią link link
Choroby przyzębia i błony śluzowej link link
Gerostomatologia link link
Nauczanie zintegrowane link link
Ortodoncja link link
Orzecznictwo link link
Prawo medyczne link link
Protetyka stomatologiczna link link
Ratownictwo link link
Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna link link
Stomatologia zachowawcza z endodoncją link link
ULDEK (Uczelniany Lekarsko-Dentystyczny
Egzamin Końcowy)
Przygotowanie do LDEK
link link
Zdrowie publiczne link link

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886