sylabusy 1 rok


Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarsko-dentystycznego

nazwa przedmiotu rok akademicki
21/22 22/23 2023/2024
Anatomia człowieka link link  
Anatomia i fizjologia narządu żucia link link link
Biofizyka link link  
Biologia link link link
Chemia link link link
Elementy czynności medycznych - część 1 - link -
Ergonomia/bezpieczeństwo pracy w stomatologii link link  
Histologia, cytologia i embriolgia link link link
Historia stomatologii link link  
Informatyka i statystyka medyczna link link link
Język obcy nowożytny link link  
Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa link link  
Metodologia badań naukowych link link  
Naukowa informacja medyczna link link link
Pierwsza pomoc medyczna (Klinika Anestezjologii) link link  
Pierwsza pomoc medyczna (Zakład Pielęgniarstwa) link - -
Podstawowe czynności medyczne - -  
Promocja zdrowia jamy ustnej link link  
Propedeutyka medycyny uzależnień link link  
Zdrowie publiczne link link link
Przedmioty do wyboru:
Empatia w medycynie link link link
Genetyka w stomatologii - -  
Społeczne aspekty zawodu lekarza dentysty - -  
 
Praktyki studenckie link link  

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886