sylabusy 1 rok


Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarsko-dentystycznego

nazwa przedmiotu rok akademicki
21/22 22/23 23/24 2024/2025
Anatomia człowieka link link link  
Anatomia i fizjologia narządu żucia link link link  
Biofizyka link link link  
Biologia link link link  
Chemia link link link  
Elementy czynności medycznych - część 1 - link -  
Ergonomia/bezpieczeństwo pracy w stomatologii link link link  
Histologia, cytologia i embriolgia link link link  
Historia stomatologii link link link  
Informatyka i statystyka medyczna link link link  
Język obcy nowożytny link link link  
Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa link link link  
Metodologia badań naukowych link link link  
Naukowa informacja medyczna link link link  
Pierwsza pomoc medyczna (Klinika Anestezjologii) link link link  
Pierwsza pomoc medyczna (Zakład Pielęgniarstwa) link - -  
Podstawowe czynności medyczne - - link  
Promocja zdrowia jamy ustnej link link link  
Propedeutyka medycyny uzależnień link link link  
Zdrowie publiczne link link link  
Przedmioty do wyboru:
Empatia w medycynie link link link  
Genetyka w stomatologii - - -  
Społeczne aspekty zawodu lekarza dentysty - - -  
 
Praktyki studenckie link link link  

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886