sylabusy 1 rok


Sylabusy przedmiotów dla kierunku lekarsko-dentystycznego

nazwa przedmiotu rok akademicki
21/22 2022/2023
Anatomia człowieka link link
Anatomia i fizjologia narządu żucia link link
Biofizyka link link
Biologia link link
Chemia link link
Elementy czynności medycznych - część 1 - link
Ergonomia/bezpieczeństwo pracy w stomatologii link link
Histologia, cytologia i embriolgia link link
Historia stomatologii link link
Informatyka i statystyka medyczna link link
Język obcy nowożytny link link
Medycyna katastrof i medycyna ratunkowa link link
Metodologia badań naukowych link link
Naukowa informacja medyczna link link
Pierwsza pomoc medyczna (Klinika Anestezjologii) link link
Pierwsza pomoc medyczna (Zakład Pielęgniarstwa) link -
Promocja zdrowia jamy ustnej link link
Propedeutyka medycyny uzależnień link link
Zdrowie publiczne link link
Przedmioty do wyboru:
Empatia w medycynie link link
Genetyka w stomatologii - -
Społeczne aspekty zawodu lekarza dentysty - -
 
Praktyki studenckie link link

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886