Studia I i II stopnia, jednolite magisterskieBaner informacji z jednostek

Zakład Patologii Ogólnej PUM


Siedziba jednostki:

Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, Teren USK nr 2, Budynek nr 20


Sekretariat:

Telefon: +48 91 466 15 46; E-mail: zpatog@pum.edu.pl


Kierownictwo:

 • prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński KIEROWNIK

Kadra dydaktyczna:

 • prof. dr hab. n. med. Edyta Paczkowska adiunkt 91 466 15 56 edyta.paczkowska@pum.edu.pl
 • dr hab. n. med. Magdalena Baśkiewicz-Hałasa adiunkt 91 466 16 76 magdalena.baskiewicz.halasa@pum.edu.pl
 • dr hab. n.med. i n. zdr. Maciej Hałasa adiunkt 91 466 16 76 maciej.halasa@pum.edu.pl
 • dr hab. n. med. Karolina Łuczkowska adiunkt 91 466 15 49 karolina.luczkowska@pum.edu.pl
 • dr n. med. Ewa Pius-Sadowska adiunkt 91 466 15 49 ewa.pius.sadowska@pum.edu.pl
 • dr n. med. Bogumiła Osękowska asystent bogumila.osekowska@pum.edu.pl
 • dr n. biol. Iga Stukan asystent badawczo-naukowy 91 466 15 45 iga.stukan@pum.edu.pl
 • dr hab. n. med. Miłosz Kawa adiunkt 91 466 15 57 milosz.kawa@pum.edu.pl
 • lek. med. Piotr Kulig piotr.kulig@pum.edu.pl
 • lek. Klaudia Rusińska szkoła doktorska klaudia.rusinska@pum.edu.pl
 • lek. Martyna Górska szkoła doktorska martyna.gorska@pum.edu.pl

Działalność dydaktyczna:

 • Patofizjologia dla kierunków: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny
 • Patofizjologia dla studentów anglojęzycznych kierunków: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny
 • Patofizjologia dla kierunków: Analityka Medyczna, Biotechnologia, Farmacja
 • Patologia/Patologia ogólna dla kierunków: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Kosmetologia, Ratownictwo, Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim   i sektora offshore

 

       KONSULTACJE

       Terminy konsultacji ustalane są mailowo z osobą odpowiedzialną za dany kierunek.

       

 

Aktualnie realizowane projekty badawcze

 • „Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych”, projekt realizowany przez konsorcjum NeOStem - finansowany ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo - rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych, nr 1/2020
 • „Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network” projekt realizowany przez konsorcjum - finansowany przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu ABM/2020/4 pt. „Opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T) z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie”
 • "Ocena bezpieczeństwa i skuteczności berubicyny w leczeniu chłoniaków ośrodkowego układu nerwowego"- finansowany przez Agencję Badań Medycznych realizowany przez Zakład Patologii Ogólnej we współpracy z Kliniką Hematologii i Transplantologii
 • "Kontynuacja i rozwój współpracy transgranicznej poprzez wdrażanie innowacji w hematologii i onkologii doswiadczalnej oraz klinicznej" Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027
 • PUM-6-23-PB Profil immunologiczny oraz mechanizmy rozwoju lekooporności u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym leczonch lekami immunomodelującymi "
 • Projekt  " Zaawansowane modelowanie Baltic Cancer e-caRe (AMBeR)  finansowany przez EFRR w ramach progarmu EU INTERREG South Baltic    

 

Stosowane techniki badawcze

 • Hodowle komórkowe i tkankowe
 • PCR, qRT-PCR
 • Mikromacierze RNA, mikromacierze miRNA
 • Cytometria przepływowa
 • Przyżyciowe sortowanie komórek za pomocą sortera komórkowego
 • Izolacja komórek metodą immunomagnetyczną
 • ELISA
 • Luminex
 • Mikroskopia immunofluorescencyjna
 • Mikroskopia konfokalna
 • Histopatologia, cytomorfologia, cytochemia, immunofluorescencja
 • Western blot
 • Next-Generation Sequencing

REGULAMINY

SYLABUSY

POZOSTAŁE PLIKI

Plik
Opis
Data
PLAN ZAJĘĆ FIZJOTERAPIA
PLAN ZAJĘĆ POŁOŻNICTWO
footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886