UniwersytetKlinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Leszek Sagan


Zespół:

  • dr n. med. Monika Jarosz
  • dr n. med. Bartosz Limanówka
  • dr n. med. Łukasz Madany
  • lek. Paweł Małasiak
  • lek. Bartłomiej Sagan

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Podstawą pracy dydaktycznej Kliniki są zajęcia dla studentów kierunków lekarskiego i lekarsko-stomatologicznego Wydziału Medycyny i Stomatologii z neurochirurgii w języku polski i angielskim.
Jednostka prowadzi także dydaktykę podstawowych i fakultatywnych przedmiotów klinicznych dla studentów Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej.

Zespół Kliniki skupia się na badaniach z wykorzystaniem nowoczesnych technik obrazowania układu nerwowego i molekularnych. Prowadzone są m.in. prace rozwijające zagadnienia traktografii mózgowia i rdzenia kręgowego, monitoringu śródoperacyjnego, w tym dla drogi wzrokowej oraz podstaw genetycznych wodogłowia.

W zakresie lecznictwa Klinika wykonuje pełne spektrum wysokospecjalistycznych procedur neurochirurgicznych, w tym stosowane są rzadkie i nowatorskie metody jak stereotaktyczne leczenie padaczki czy robotyczna chirurgia kręgosłupa.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Studia medyczne ukończył w 1991 r. z wyróżnieniem. Po zdaniu obu stopni  Amerykańskiego Lekarskiego Egzaminu Licencyjnego (USMLE) i egzaminów językowych, otrzymał w 1966 r. amerykański dyplom lekarski (CECFMG). W 1994 r. zdał z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny pierwszego stopnia z neurochirurgii. Jako pierwszy w Polsce rozpoczął badania korowych potencjałów wywołanych P300, na których badań oparł rozprawę doktorską obronioną w 1997 roku. W roku 1998 zdał z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny drugiego stopnia z neurochirurgii i neurotraumatlogii. W tym też roku otrzymał pozycję stażysty klinicznego (Clinical Fellow) w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Arizony (University of Arizona), gdzie przez dwa lata pracował w pełnym zakresie. Od 2008 roku na Uniwersytecie Barcelony prowadził kursy metod operacyjnych złącza kręgowo-podstawnego (Cervical Instructional Course).


Współzałożyciel Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej w Szpitalu „Zdroje”, będącego częścią Katedry Neurochirurgii PUM. Na jego bazie współtworzył pierwsze w Polsce Centrum Leczenia Spastyczności oraz Ponadregionalne Centrum Leczenia Padaczki Lekoopornej. Od 2010 roku jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie neurochirurgii. Członek Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk. W roku 2017 obejmuje stanowisko kierownika Katedry Neurochirurgii PUM. W 2020 r. otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł  profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Był promotorem pięciu zakończonych przewodów doktorskich i jest promotorem dwóch będących obecnie w toku. Był recenzentem 16 prac doktorskich i trzech postępowań habilitacyjnych. Jest autorem i współautorem ponad 160 publikacji naukowych.
 


Adres jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-278 Szczecin, Wejście H, III piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 35 61

E-mail:

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886