UniwersytetSamodzielna Pracownia Propedeutyki Ortodoncji i Wad Wrodzonych Twarzy (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Liliana Szyszka-Sommerfeld


Zespół:


Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W jednostce realizowane są zajęcia dydaktyczne dla studentów polsko- i anglojęzycznych roku II kierunku lekarsko-dentystycznego z przedmiotu Normy okluzji wieku rozwojowego. 

Zasadnicza problematyka naukowa dotyczy tematyki analizy czynności i morfologii układu stomatognatycznego u pacjentów w wieku rozwojowym, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Dr hab. n. med. Liliana Szyszka-Sommerfeld ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Stomatologii PAM w 2006r., w 2010r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii, a w 2019r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W 2013r. uzyskała dyplom specjalisty w dziedzinie ortodoncji. Autorka i współautorka prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Redaktor naukowy tłumaczenia książki pt. „Clinical Cases in Early Orthodontic Treatment”. Promotor i promotor pomocniczy prac doktorskich realizowanych w Katedrze Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji PUM. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji PUM. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego (PTO) oraz International Association for Dental, Oral, and Craniofacial Research (IADR); sekretarz Zarządu Koła Regionalnego PTO w Szczecinie. Konsultant wojewódzki w dziedzinie ortodoncji dla województwa lubuskiego. Główne zainteresowania badawcze obejmują tematykę związaną z analizą czynności elektrycznej mięśni narządu żucia za pomocą elektromiografii powierzchniowej, a także z diagnostyką i leczeniem pacjentów z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki.


Adres jednostki:

USK-2 ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin; budynek VI; p.I


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 17 02

E-mail: kizortod@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886