UniwersytetKlinika Chirurgii Ogólnej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego


bg

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. Marek Kamiński

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel. 91 46 61 129

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886