UniwersytetKlinika Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr. hab. n. med. Tomasz Grodzki


Zespół:

  • dr hab. n. med. Janusz Wójcik
  • dr n. med. Małgorzata Wojtyś
  • dr n. med. Norbert Wójcik

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna:

  • zajęcia dydaktyczne z zakresu chirurgii klatki piersiowej dla 5 i 6 roku kierunku lekarskiego, programu polskojęzycznego oraz anglojęzycznego
  • prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu chirurgii klatki piersiowej

Zasadnicza problematyka naukowa:

  • przeszczepianie płuc
  • małoinwazyjne resekcje przełyku
  • leczenie sposobem Wedera przewlekłych ropniaków opłucnej u chorych po pneumonektomii


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1983 r.). Na tej samej uczelni uzyskiwał stopnie naukowe doktora nauk medycznych w 1991 r. i doktora habilitowanego w 2003 r. W 2011 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Związany jest z Wydziałem Medycyny i Stomatologii PUM. W 2007 roku objął stanowisko profesora na tej uczelni. Specjalizację zawodową II stopnia uzyskał w 1991 roku z chirurgii klatki piersiowej, a w roku 2007 specjalizację z transplantologii klinicznej. Zajmuje się transplantologią w szczególności przeszczepianiem płuc. W 1984 roku podjął pracę w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie, z którym związany jest do dziś. W 1995 roku został ordynatorem Oddziału Torakochirurgii. W latach 1998-2016 był dyrektorem szpitala i przewodniczącym Kolegium Dyrektorów Szpitali Zachodniopomorskich. 

Współtworzył Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów, a w latach 2003–2015 był prezesem Klubu Torakochirurgów Polskich. W 2011 r. kierowany przez prof. Tomasza Grodzkiego zespół Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadził pierwszy udany przeszczep płuc w Szczecinie. W 2014 r. prof. Grodzki został powołany na Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej. W latach 2016–2018 był prezesem Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów. W latach 2003-2004 prof. Tomasz Grodzki stał na czele European Society of Thoracic Surgeons. Jako pierwszy Polak został w 2004 roku przyjęty w poczet członków American Association for Thoracic Surgery, najbardziej prestiżowego towarzystwa chirurgii klatki piersiowej na świecie.

Od 2006 do 2015 r. prof. Tomasz Grodzki był radnym Rady Miasta Szczecina. Z jego inicjatywy powstał w Szczecinie pionierski program wczesnego wykrywania raka płuc przy pomocy tomografii komputerowej klatki piersiowej, dzięki któremu przebadano tysiące szczecinian, szczególnie zagrożonych chorobą nowotworową płuc. Był to pierwszy tego rodzaju program w Polsce.
W 2013 roku został wybrany na Menedżera Rynku Zdrowia w kategorii placówki publiczne za utworzenie od podstaw ośrodka przeszczepiania płuc w Szczecinie jako drugiego takiego ośrodka w kraju, a także za przeprowadzenie z powodzeniem pierwszej w Szczecinie operacji transplantacji dwóch płuc u pacjenta chorego na mukowiscydozę.
W 2019 roku objął stanowisko Marszałka Senatu RP X kadencji. W 2009 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2014 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2022 roku otrzymał Order Księcia Jarosława Mądrego II klasy. Został również uhonorowany tytułem Ambasadora Szczecina (2003). Otrzymał tytuł Człowieka Roku „Gazety Wyborczej” (za 2020 rok).


Adres jednostki:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie 70-891 Szczecin-Zdunowo, ul. A. Sokołowskiego 11 oddział znajduje się na II piętrze wschodniego skrzydła (AE)


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 44 27 272, gabinet lekarski tel. +48 91 44 27 277

E-mail:

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886