UniwersytetOddział Kliniczny Chorób Płuc (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Jarosław Pieróg


Zespół:

  • dr hab. n. med. Jarosław Pieróg
  • dr n. med. Monika Szaj
  • dr n. med.. Karina Witkiewicz

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W Odziale Klinicznym Chorób Płuc główna tematyka to szeroko rozumiana diagnostyka chorób płuc, opłucnej  i śródpiersia za pomocą technik EBUS z biopsją przezoskrzelową i z zastosowaniem techniki kriobiopsji. Studenci są nauczani diagnostyki i leczenia raka płuc, astmy oskrzelowej, chorób śródmiąższowych płuc, gruźlicy i innych chorób infekcyjnych układu oddechowego. Zespół bierze także udział w badaniach czynnościowych płuc, w etapie kwalifikacji pacjentów do przeszczepienia płuc oraz uczestniczy w badaniach bronchoskopwych. Obecnie  w jednostce jest prowadzone badanie porównujace skuteczność biopsji kleszczykowej i kriobiopsji opłucnej w diagnostyce chorób opłucnej przebiegających z obecnością płynu w jamach opłucnowych. 


Podległe jednostki:

  • Pracownia Endoskopii Układu Oddechowego


Nota kierownika jednostki:

dr hab. n. med. Jarosław Pieróg

dr hab. n. med. Jarosław Pieróg FETCS, specjalista chirurgii klatki piersiowej i transplantologii klinicznej z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu badab brocnhoskopowych, procedur z zakresu pulmonologii interwencyjnej, przeszczepiania płuc w praktyce klinicznej jak i w badaniach eksperymentalnych na modelach zwierzęcych. Odbył trzyletni staż naukowy w ośrodku medycyny ekperymantalnej Uniwersytetu Medycznego w Bernie w Szwajcarii, gdzie brał udział w badaniach nad transferami genowymi do płuc i serca w szczurzym modelu badawczym. Ponadto odbywał praktyki oraz staże  w ośrodkach przeszczepień płuc w Saint Louis  USA, Mayo Clinic, Rochester, USA, Duke University, Durhum, USA, General Hospital Toronto, Canada. Autor i współautor 43  prac naukowych o łącznym Impact Factor 49,425.


Adres jednostki:

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie - Zdunowie


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 462 08 43

E-mail:

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886