UniwersytetKlinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby


bg

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n.med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886