UniwersytetKlinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska


Zespół:

  • Dorota Bander
  • Krzysztof Jurczyk
  • Ewa Karpińska
  • Łukasz Laurans
  • Łukasz Socha
  • Monika Hornung
  • Aleksandra Waszczyk
  • Hanna Wiśniewska

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Jednostka zajmuje się diagnostyką i leczeniem zakaźnych i niezakaźnych chorób wątroby oraz kwalifikowaniem pacjentów do przeszczepienia wątroby, prowadzeniem chorych na liście oczekujących na przeszczepienie i prowadzeniem  chorych z powikłaniami późnymi po  przeszczepieniu. W ramach działalności oddziału pacjenci mają zapewniony bezpośredni dostęp do takich badań jak: biopsja wątroby, badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, badanie elastograficzne przy pomocy fibroskanu, badanie spirometryczne, EKG. Ponadto oddział zapewnia pacjentom szybką diagnostykę obrazową w wymaganym zakresie, diagnostykę kardiologiczną w ramach kwalifikacji do transplantacji wątroby oraz dostęp do pracowni endoskopowych i scyntygraficznych. Na bazie oddziału prowadzone są ćwiczenia z chorób zakaźnych dla studentów IV roku wydziału lekarskiego i IV roku wydziału lekarsko-dentystycznego, oraz zajęcia praktyczne z chorób wewnętrznych dla studentów VI roku wydziału lekarskiego. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i w języku angielskim. Dodatkowo studenci mogą wybrać naszą jednostkę do realizacji przedmiotu do wyboru (choroby zakaźne). Przy Klinice działa od lat hepatologiczne studenckie koło naukowe.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska

Dyplom lekarza uzyskała w 1986 r. w PAM. Rozprawa naukowa na stopień doktora nauk medycznych zatytułowana: „Analiza kliniczno-epidemiologiczna wirusowego zapalenia wątroby typu C na tle innych zakażeń nie-A, nie-B”; Pomorska Akademia Medyczna, obroniona z wyróżnieniem cum laude  w 1993r. Praca habilitacyjna zatytułowana: „Ocena udziału wybranych czynników immunogenetycznych i klinicznych w naturalnym przebiegu zakażenia HCV”, Pomorska Akademia Medyczna, obroniona w 2004 r. Tytuł profesora medycyny uzyskała w 2011 r. Od 2012 r. pełni funkcję kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby oraz kieruje oddziałem w SPWSZ o tej samej nazwie. W latach 2004-2012 prodziekan ds studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu, w latach 2012-2016 prorektor ds dydaktyki PUM. Odznaczona srebrnym krzyżem zasługi, złotą odznaką Gryfa Pomorskiego i medalem złotym za długoletnią służbę.


Adres jednostki:

SPWSZ, ul. Arkońska 4, budynek L, III p.


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 813 94 56 lub +48 91 813 94 51

E-mail: hepatologia@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886