UniwersytetKlinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych


bg

Kierownik jednostki

dr hab. n.med. Miłosz Parczewski

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
tel. (091) 431 62 42

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886