UniwersytetKlinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski


Zespół:

 • dr n. med. Bogusz Wąs-Aksak - asystent dydaktyczny
 • lek. Daniel Chober - pracownik naukowo-dydaktyczny
 • lek. Joanna Gołąb - pracownik naukowo-dydaktyczny
 • lek. Milena Rafalska - pracownik naukowo-dydaktyczny
 • mgr Justyna Kordek - doktorant
 • mgr Kaja Scheibe - doktorant
 • lek. Adam Majchrzak - doktorant
 • lek. Krystian Awgul - doktorant
 • dr n. med. Anna Urbańska - pracownik naukowo-techniczny
 • dr n. med. Karol Serwin - pracownik post-doc (Projekt SONATA-BIS 8)

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna:

 • choroby zakaźne i pasożytnicze dla IV roku Wydziału Lekarskiego oraz IV roku Wydziału Stomatologicznego, choroby wewnętrzne dla VI roku Wydziału Lekarskiego
 • prowadzenie specjalizacji z chorób zakaźnych i pasożytniczych
 • staże specjalizacyjne z zakresu chorób zakaźnych i pasożytniczych
 • szkolenie lekarzy rodzinnych
 • prowadzenie kursów dokształcających dla lekarzy różnych specjalności z chorób zakaźnych w ramach programu Studium Kształcenia Podyplomowego PUM
 • udział w szkoleniach głównie z zakresu zapobiegania zakażeniu HIV oraz wirusami zapalenia wątroby organizowanych przez inne instytucje rządowe i organizacje pozarządowe
 • Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowa:
Projekty badawcze :

 • Kliniczne i terapeutyczne aspekty zakażenia HIV
 • Wykrywanie materiału genetycznego patogenów metodą RT PCR
 • Projekt badawczy Regionalnej Inicjatywy Doskonałości; Narodowego Centrum Nauki: Projekt SONATA-BIS 8; partner projektu badawczego NcN: Projekt OPUS 16


Podległe jednostki:

 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Poradnia Chorób Odzwierzęcych i Profilaktyki Wścieklizny
 • Poradnia Nabytych Niedoborów Immunologicznych


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

Miłosz Parczewski otrzymał dyplom lekarza na Pomorskiej Akademii Medycznej w 2002 roku i uzyskał stopień doktora (dyplom z epidemiologii molekularnej HIV) w 2007 roku oraz tytuł profesora medycyny w 2016 r. (na podstawie publikacji naukowych: Oporność wirusologiczna oraz sieci transmisyjne HIV) . Stypendysta EACS, w ramach programu wymiany dla młodych lekarzy zajmujących się HIV (4 miesiące, 2006). Od początku kariery medycznej aktywnie zajmuje się tematyką chorób zakaźnych (dyplom specjalisty uzyskany w 2011 r.). Jego badania koncentrują się na epidemiologii molekularnej w zakażeniu HIV i koinfekcji HCV. W 2017 roku powołany na prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego ds. AIDS, Członek Rady European Society on Antiviral Resistance, od niedawna także członek rady redakcyjnej dziennika BMJ STI. Autor wielu oryginalnych publikacji naukowych z zakresu HIV/AIDS, aktywny uczestnik międzynarodowych konferencji terenowych, badacz w badaniach klinicznych oraz kohortowych, w tym EUROSIDA.


Adres jednostki:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, budynek G piętro III


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 813 94 41

E-mail: klinzak@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886