UniwersytetZakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Monika Białecka


Zespół:

  • dr. n. med. Małgorzata Śmiarowska
  • dr. n. med. Urszula Adamiak-Giera
  • dr n. med. Anna Czerkawska
  • dr n. med. Damian Malinowski

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Katedra Farmakologii prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii oraz Wydziału Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej. Zakres badań naukowych obejmuje szeroko pojęte badania w zakresie farmakogenetyki/farmakogenomiki oraz enzymów i transporterów leków: badania nad genetycznie uwarunkowanym polimorfizmem enzymów metabolizujących leki w organizmie oraz ich związek ze skutecznością i bezpieczeństwem zastosowanej farmakoterapii, transportery leków i enzymy metabolizujące leki w stanach patologicznych, badania farmakogenetyczne dotyczące polimorfizmu genów kodujących białka (enzymy, transportery oraz receptory) oraz ich związek z predyspozycją do występowania chorób.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Monika Białecka

Studia medyczne ukończyła w 1991r. na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, od 1992 pracownik Katedry Farmakologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Specjalista w zakresie neurologii, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona, bólu przewlekłego. Autorka i współautorka wielu podręczników. Członek krajowych i zagranicznych towarzystw neurologicznych i farmakologicznych.
Autorka ponad 180 publikacji naukowych (liczba cytowań 1557, indeks Hirsch’a 22). Promotor 5 zakończonych przewodów doktorskich. Kierownik grantów przyznanych przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, SPSK-2 PUM, budynek IV, parter


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 46 61 589

E-mail: farmakol@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886