UniwersytetSamodzielna Pracownia Mikrobiologii Lekarskiej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza


Zespół:

  • dr n.med. Helena Masiuk
  • dr n. med. Magdalena Mnichowska - Polanowska
  • dr n. med. Aleksandra Wcisłek

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Samodzielna Pracownia Mikrobiologii Lekarskiej prowadzi działalnośc dydaktyczną dla kierunków: lekarskiego,  lekarsko-stomatologicznego, w tym Studentów English Program oraz położnictwa i pielęgniarstwa. W ramach działalności dydaktycznej działa Studenckie Koło Naukowe. W ramach działalności statutowej jednostka realizuje badania z zakresu epidemiologii szpitalnej, zmienności genetycznej drobnoustrojów , mechanizmów oporności na antybiotyki. Współpracuje z Klinicystami , Instytutami Naukowymi, w tym NIZP-PZH oraz regionalnymi laboratoriami mikrobiologicznymi.   Wyniki prac naukowych publikowane są w renomowanych czasopismach  i  są prezentowane na konferencjach naukowych.  Działalność prowadzona jest na terenie Katedry Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej .Samodzielna Pracownia Mikrobiologii Lekarskiej prowadzi działalnośc dydaktyczną dla kierunków: lekarskiego,  lekarsko-stomatologicznego, w tym Studentów English Program oraz położnictwa i pielęgniarstwa. W ramach działalności dydaktycznej działa Studenckie Koło Naukowe. W ramach działalności statutowej jednostka realizuje badania z zakresu epidemiologii szpitalnej, zmienności genetycznej drobnoustrojów , mechanizmów oporności na antybiotyki. Współpracuje z Klinicystami , Instytutami Naukowymi, w tym NIZP-PZH oraz regionalnymi laboratoriami mikrobiologicznymi.   Wyniki prac naukowych publikowane są w renomowanych czasopismach  i  są prezentowane na konferencjach naukowych.  Działalność prowadzona jest na terenie Katedry Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej .


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza

Dr n.med. Joanna Jursa-Kulesza jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej, obecnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM), który ukończyła w 1997 roku. W 1998 roku rozpoczęła pracę w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii PUM kierowanej przez prof. dr hab. med. Stefanię Giedrys-Kalembę. Od sierpnia 2016 roku p.o. Kierownika Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej w Katedrze Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej PUM. Odbyła m.in. staże zawodowe w Klinikach niemieckich jak i naukowe biorąc udział w kursach krajowych i międzynarodowych organizowanych przez ESMID, CDC.  W 2005 roku uzyskała tytuł specjalisty w zakresie mikrobiologii lekarskiej, a w 2007 roku obroniła rozprawę doktorską . Od 2015 roku pełni funkcje konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej . Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych . Odznaczona  21 września 2020 r. za działalność lekarską w okresie pandemii  przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi . W kręgu zainteresowań naukowych znajdują się zakażenia szpitalne, antybiotykoterapia, mechanizmy oporności  bakterii na antybiotyki , zakażenia bakteryjne, biologia molekularna i jej praktyczne zastosowanie w epidemiologii szpitalnej. Na macierzystej uczelni promotor 6 prac magisterskich,  wieloletni opiekun koła naukowego, promotor pomocniczy 2 prac doktorskich, wielokrotnie otrzymywała nagrodę naukową przyznawaną przez Rektora PUM.  Członek kilku Towarzystw Naukowych, w tym ESCMID. Związana od ponad 20 lat z Polskim Towarzystwem Mikrobiologów , w którym pełniła funkcje sekretarza oraz Przewodniczącej Oddziału w Szczecinie. Od 2016 roku członek Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.Dr n.med. Joanna Jursa-Kulesza jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej, obecnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM), który ukończyła w 1997 roku. W 1998 roku rozpoczęła pracę w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii PUM kierowanej przez prof. dr hab. med. Stefanię Giedrys-Kalembę. Od sierpnia 2016 roku p.o. Kierownika Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej w Katedrze Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej PUM. Odbyła m.in. staże zawodowe w Klinikach niemieckich jak i naukowe biorąc udział w kursach krajowych i międzynarodowych organizowanych przez ESMID, CDC.  W 2005 roku uzyskała tytuł specjalisty w zakresie mikrobiologii lekarskiej, a w 2007 roku obroniła rozprawę doktorską . Od 2015 roku pełni funkcje konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej . Przewodnicząca Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych . Odznaczona  21 września 2020 r. za działalność lekarską w okresie pandemii  przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi . W kręgu zainteresowań naukowych znajdują się zakażenia szpitalne, antybiotykoterapia, mechanizmy oporności  bakterii na antybiotyki , zakażenia bakteryjne, biologia molekularna i jej praktyczne zastosowanie w epidemiologii szpitalnej. Na macierzystej uczelni promotor 6 prac magisterskich,  wieloletni opiekun koła naukowego, promotor pomocniczy 2 prac doktorskich, wielokrotnie otrzymywała nagrodę naukową przyznawaną przez Rektora PUM.  Członek kilku Towarzystw Naukowych, w tym ESCMID. Związana od ponad 20 lat z Polskim Towarzystwem Mikrobiologów , w którym pełniła funkcje sekretarza oraz Przewodniczącej Oddziału w Szczecinie. Od 2016 roku członek Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.


Adres jednostki:

ul. Powstańców Wielkopolskich 72, teren USK-2, wejście III, piętro I, II


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 17 97

E-mail: mikrobio@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886