UniwersytetKlinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Lilianna Majkowska


Zespół:

 • dr n. med. Aneta Fronczyk
 • dr n. med. Karolina Jabłońska
 • dr hab. n. med. Piotr Molęda
 • dr n. med. Justyna Syrenicz

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna:
Zajęcia z chorób wewnętrznych i diabetologii dla studentów:

 • IV i VI roku Wydziału Lekarskiego
 • IV roku English Program - Internal Diseases - Diabetology

Prowadzenie staży i specjalizacji z chorób wewnętrznych i z diabetologii w ramach szkolenia podyplomowego

Działalność naukowa:

 • Nowoczesne metody leczenia cukrzycy typu 2 i otyłości
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w monitorowaniu glikemii oraz leczeniu cukrzycy
 • Cukrzyca i ciąża
 • Patogeneza powikłań cukrzycy
 • Psychologiczne aspekty cukrzycy i jej leczenia


Podległe jednostki:

 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Lilianna Majkowska

Specjalizacje: diabetologia, endokrynologia, choroby wewnętrzne.
Aktualne zainteresowania kliniczne i naukowe: cukrzyca typu 1 - funkcjonalna intensywna insulinoterapia, metody ciągłego monitorowania glikemii, cukrzyce uwarunkowane genetycznie, nowoczesne metody leczenia cukrzycy typu 2 i otyłości.

Wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej w jednostkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PUM od 2008 r, wcześniej ordynator oddziału w Klinice Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii. Konsultant wojewódzki Województwa Zachodniopomorskiego w dziedzinie diabetologii. Autor rozdziałów dotyczących cukrzycy w kilku podręcznikach o zasięgu ogólnopolskim. Od wielu lat współautor zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę, wydawanych każdego roku przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. 


Adres jednostki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. Siedlecka 2, 72-010 Police, II piętro


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 38 58

E-mail: kldiab@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886