UniwersytetKlinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej


bg

Kierownik jednostki

prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko

71 – 252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. 91 425 33 37
kl.reumatologii@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886