Uniwersytet



Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko


Zespół:

 • Dr hab. n. med. Przepiera-Będzak Hanna
 • Dr Fliciński Jacek
 • Dr Milchert Marcin
 • Dr Prajs Krzysztof
 • Dr Tyszka-Walerowicz Anna
 • Lek. Bobrowska-Snarska Danuta
 • Lek. Syrenicz Igor
 • Dr Iskierska Katarzyna
 • Dr Ostanek Lidia
 • Lek. Seiffert Piotr
 • Lek. Szkwarek Natalia
 • Lek. Trusewicz Marzena
 • Lek. Wojczyński Łukasz
 • Lek. Adamska Aleksandra
 • Lek. Brzosko Maciej
 • Lek. Dżugała Dorota
 • Lek. Gądek Maja
 • Lek. Iskierska Nela
 • Lek. Kaczmarczyk Wojciech
 • Lek. Kiepas Paulina
 • Lek. Kulig Piotr
 • Lek. Ławniczak Weronika
 • Lek. Sierakowska Martyna
 • Lek. Wielogórska Agata
 • Lek. Wielogórska Joanna
 • Lek. Wysokińska Dorota
 • Lek. Zdrojewska Debora

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność naukowa i usługowa Kliniki koncentruje się na diagnostyce i leczeniu chorób układowych tkanki łącznej, w tym:

 • zapalnych chorób układu ruchu w tym: reumatoidalnego zapalenia stawów, seronegatywnych spondyloartropatii zapalnych (zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, łuszczycowego zapalenia stawów, zespołu SAPHO). Mamy duże doświadczenia w leczeniu biologicznym tych chorób.
 • chorób układowych tkanki łącznej w tym: tocznia rumieniowatego układowego, twardziny układowej, zespołu antyfosfolipidowego, zespołu  Sjögrena, zapalenia skórno- i wielomięśniowego oraz zapaleń naczyń m.in.: ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic  i inne postacie zapaleń naczyń)

Klinika dysponuje własnym, dobrze wyposażonym laboratorium o profilu immunologicznym, gdzie mamy możliwość szerokiej diagnostyki serologicznej. Wykonujemy badania metodą ELISA, immunofluorescencji pośredniej, Western Blot. Działalność dydaktyczna  Kliniki to m.in. nauczanie z zakresu chorób reumatycznych, chorób wewnętrznych i geriatrii dla studentów polsko- i  anglojęzycznych.
Działalność naukowa i usługowa Kliniki koncentruje się na diagnostyce i leczeniu chorób układowych tkanki łącznej, w tym:@• zapalnych chorób układu ruchu w tym: reumatoidalnego zapalenia stawów, seronegatywnych spondyloartropatii zapalnych (zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, łuszczycowego zapalenia stawów, zespołu SAPHO). Mamy duże doświadczenia w leczeniu biologicznym tych chorób.@• chorób układowych tkanki łącznej w tym: tocznia rumieniowatego układowego, twardziny układowej, zespołu antyfosfolipidowego, zespołu  Sjögrena, zapalenia skórno- i wielomięśniowego oraz zapaleń naczyń m.in.: ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic  i inne postacie zapaleń naczyń)@ Klinika dysponuje własnym, dobrze wyposażonym laboratorium o profilu immunologicznym, gdzie mamy możliwość szerokiej diagnostyki serologicznej. Wykonujemy badania metodą ELISA, immunofluorescencji pośredniej, Western Blot. Działalność dydaktyczna  Kliniki to m.in. nauczanie z zakresu chorób reumatycznych, chorób wewnętrznych i geriatrii dla studentów polsko- i  anglojęzycznych.@@


Podległe jednostki:

 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Osteoporozy
 • Poradnia Geriatryczna
 • Centrum Leczenia BiologicznegoPoradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Osteoporozy
 • Poradnia Geriatryczna
 • Centrum Leczenia Biologicznego


Nota kierownika jednostki:

Prof. dr. hab. n. med. Marek Brzosko uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 1989 r. oraz stopień doktora habilitowanego w 2005 r. Tytuł profesora uzyskał w 2010 r. Jest internistą i reumatologiem, wieloletnim nauczycielem akademicki PUM w Szczecinie, kierownikiem Katedry Reumatologii i Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej PUM. Pełnił funkcję funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (2018-2021)oraz konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii (2016-2021). 
Jest współautorem ponad 700 publikacji, ponad 200 publikacji w czasopismach recenzowanych, w tym ponad 60 z Impact Factor. Wypromował 8 doktorów nauk medycznych. Był redaktorem lub wspólredaktoewm 6 książek z zakresu reumatologii ”, oraz współautorem około 164 rozdziałów w książkach z zakresu reumatologii, zmian w echokardiograficznych w sercu w chorobach tkanki łącznej. 
Aktywnie działał na rzecz macierzystej uczelni, jednak wraz z ze wzrostem zaangażowania w prace na szczeblu krajowym, swoją aktywność ograniczył do rozwoju Katedry Reumatologii i Chorób Wewnętrznych. W latach 2008–2012 był Prorektorem ds. Klinicznych PUM w Szczecinie oraz Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Szpitali Klinicznych. Od 2016 do 2000 roku wchodził w skład Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Jest członkiem Narodowej Rady Reumatologii. Został wyróżniony tytułem Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia w konkursie Sukces Roku 2017.Prof. dr. hab. n. med. Marek Brzosko uzyskał stopień doktora nauk medycznych w 1989 r. oraz stopień doktora habilitowanego w 2005 r. Tytuł profesora uzyskał w 2010 r. Jest internistą i reumatologiem, wieloletnim nauczycielem akademicki PUM w Szczecinie, kierownikiem Katedry Reumatologii i Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej PUM. Pełnił funkcję funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (2018-2021)oraz konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii (2016-2021). @Jest współautorem ponad 700 publikacji, ponad 200 publikacji w czasopismach recenzowanych, w tym ponad 60 z Impact Factor. Wypromował 8 doktorów nauk medycznych. Był redaktorem lub wspólredaktoewm 6 książek z zakresu reumatologii ”, oraz współautorem około 164 rozdziałów w książkach z zakresu reumatologii, zmian w echokardiograficznych w sercu w chorobach tkanki łącznej. @Aktywnie działał na rzecz macierzystej uczelni, jednak wraz z ze wzrostem zaangażowania w prace na szczeblu krajowym, swoją aktywność ograniczył do rozwoju Katedry Reumatologii i Chorób Wewnętrznych. W latach 2008–2012 był Prorektorem ds. Klinicznych PUM w Szczecinie oraz Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Szpitali Klinicznych. Od 2016 do 2000 roku wchodził w skład Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Jest członkiem Narodowej Rady Reumatologii. Został wyróżniony tytułem Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia w konkursie Sukces Roku 2017.


Adres jednostki:

USK - 1 ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, wejście B lub C, pietro IV, pok. 5/19C


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 425 33 37

E-mail: reumatol@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886