UniwersytetKatedra Biochemii i Chemii Medycznej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek


Podległe jednostki:

  • Zakład Biochemii
  • Zakład Chemii Medycznej (Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej)
  • Samodzielna Pracownia Biochemii Farmaceutycznej
  • Samodzielna Pracownia Biostatystyki


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886