UniwersytetZakład Genetyki Sądowej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr hab. n. med. Andrzej Ossowski


Zespół:

 • dr n. med. Sandra Cytacka
 • dr n. med. Joanna Dowejko
 • mgr Joanna Drath
 • dr n. med. Bartłomiej Grygorcewicz
 • mgr inż. Katarzyna Jałowińska
 • mgr Monika Lachendro
 • dr n. med. Dagmara Lisman
 • dr hab. n. med. Andrzej Ossowski
 • dr n. med. Jarosław Piątek
 • dr hab. Ewelina Pośpiech
 • mgr Kamila Stanisz
 • mgr inż. Maria Stępień
 • dr n. med. Maria Szargut
 • dr n. med. Grażyna Zielińska
 • dr n. med. Thierry Van De Wetering

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

W Zakładzie prowadzone są zajęcia z przedmiotów: Medycyna sądowa i prawo (w języku polskim i angielskim), Zastosowanie biotechnologii w kryminalistyce, Genetyka sądowa, oraz przedmiotu fakultatywnego Lekarz może być jak Sherlock Holmes (w języku polskim i angielskim). 
Zakład Genetyki Sądowej specjalizuje się w badaniach dowodów rzeczowych, badaniach identyfikacyjnych, testach pokrewieństwa oraz niektórych badaniach diagnostycznych. W Zakładzie realizowane są liczne projekty finansowane przez NCBiR, MKiDN oraz EFRR. Obszary badawcze, wokół których skupia się działalność naukowa ZGS to: porównawcze badania identyfikacyjne, szacowanie pochodzenia biogeograficznego w oparciu o markery SNP, pełne genomy mitochondrialne oraz markery chromosomu Y, analiza metylacji DNA i mikrobiomu środowiskowego w kryminalistyce, optymalizacja metod na potrzeby badania materiału ubogomatrycowego i zdegradowanego oraz metody genetyczne i epigenetyczne w diagnostyce.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

Kierownik KMS i ZGS PUM, a także Centrum Badawczego - Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz przeszło 3000 ekspertyz sądowych z zakresu kryminalistyki oraz genetyki, medycyny i antropologii sądowej. Pomysłodawca i współtwórca projektu Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów. W ramach projektu doprowadził do identyfikacji przeszło 120 ofiar zbrodni komunistycznych i nazistowskich. W 2017 roku, we współpracy z MKiDN, rozpoczął projekt poszukiwań i identyfikacji polskich lotników poległych podczas II wojny światowej. Pracował przy odnalezieniu około 12000 ofiar II wojny światowej i okresu powojennego w całej Europie, w tym zidentyfikował przeszło 1000 ofiar. Podczas identyfikacji ofiar dwóch dużych zdarzeń masowych: katastrofy samolotu transportowego „CASA” w Mirosławcu oraz pożaru budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim wdrożył procedury DVI, co znacznie usprawniło proces identyfikacji. W trakcie pandemii COVID-19 wdrożył do pracy laboratorium procedurę wykrywania materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2, co umożliwiło analizę setek tysięcy próbek w celach klinicznych i epidemiologicznych, oraz zsekwencjonowanie niemalże 1000 genomów tego patogenu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przywracania pamięci o ofiarach zbrodni systemów totalitarnych przez Prezydenta RP Andrzej Dudę.


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, USK-2 PUM, wejście od ul. Połabskiej; budynek XX, parter


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 15 59

E-mail: gensad@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886