UniwersytetZakład Medycyny Sądowej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

prof. dr hab. n. med. Mirosław Parafiniuk


Zespół:

  • dr n. med. Danuta Deboa
  • dr n. med. Sławomir Majdanik
  • lek. Ilona Savochka
  • Beata Bieniek-Nosek
  • mgr Anna Jagłowska
  • Małgorzata Karpińczyk

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Zakład Medycyny Sądowej prowadzi działaność dydaktyczną dla studentów Wydziału Medycyny i Stomatologii, w tym studentów English Program, a także specjalizacje lekarzy oraz staże kierunkowe.  Ponadto działalność dydaktyczna jest prowadzona dla studentów ratownictwa medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz studentów kryminalistyki i prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. W naszym Zakładzie pracujemy we współpracy z Zakładem Genetyki Sądowej i Zakładem Toksykologii Sądowej. Poza edukacją Zakład Medycyny Sądowej zajmuje się sądowo-lekarską weryfikacją doznanych obrażeń, rekonstrukcją zdarzenia, oceną zdolności uczestnictwa w czynnościach procesowych i mozliwości wykonania kary pozbawienia wolności oraz weryfikacją przyczyn śmierci, a także badania błędów medycznych. W ramach Studenckiego Koła Naukowego działającego w naszym Zakładzie prowadzone są badania naukowe termowizyjne, badania histomorfometryczne przy użyciu analizatora obrazowego. Działalność prowadzona jest na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

prof. dr hab. n. med. Mirosław Parafiniuk

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Parafiniuk od roku 1975 podjął działalność naukową w Studenckim Kole Naukowym przy Katedrze Historii Medycyny i Anatomii Patologicznej. W tym czasie był współautorem czterech prac naukowych, wygłoszonych na Sesjach Uczelnianych PAM.  Od 1979 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Pomorskiej Akademii Medycznej w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej. W 2000r. został decyzją Rektora PAM powołany na funkcję kierownika zakładu. W 1982 roku uzyskał Iº a w 1988 roku IIº stopień specjalizacji z patomorfologii. W 1993 uzyskał IIº stopień specjalizacji z zakresu medycyny sądowej. Na podstawie rozprawy  pt. ”Z badań nad zjawiskiem autolizy w płucu ludzkim”, Rada II Wydziału Lekarskiego PAM nadała mu w roku 1985 stopień doktora nauk medycznych. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w 1999r. W roku 2002 został powołany na konsultanta z zakresu Medycyny Sądowej w Województwie Zachodniopomorskim. Od 2002 roku jest prezesem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. W pracy naukowej porusza się na pograniczu  medycyny sądowej, patomorfologii, antropologii i kryminalistyki uzupełniając stosowane nawzajem metody. W 1988r. brał udział w ekspedycji do Wołczyna związanej z identyfikacją domniemanych szczątków Króla Stanisława Poniatowskiego. Od 2003r. odbył około 15 ekspedycji na tereny Sudanu (starożytniej Nubii), które obejmowały badania materiału genetycznego stanowisk szkieletowych i mumii pochodzących z okresu meroickiego i późniejszego chrześcijańskiego, a także wykonał rekonstrukcję plastyczną na podstawie czaszki przedstawiciela cywilizacji meroickiej. Pod jego kierunkiem wykonano pełną rekonstrukcję postaci księcia Pomorskiego dynastii Gryfitów,  która znajduje się w sali Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Prof. Parafiniuk otrzymał Medal Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego Amicus scientiae et veritatis za wyróżniające się prace z zakresu medycyny sądowej i paleopatologii w 1986r, nagrodę IIIº Rektora PAM za publikację „Zjawisko falistości włókien mięśnia sercowego w zawale i zagadnienie odwracalności zjawiska” 1989r., nagrodę IIIº Rektora PAM za publikację “Vascular changes and inflammatory infiltrations in primary lung cancers” w 1990r., zespołową nagrodę za współautorstwo skryptu "Patomorfologia" w 1996r. oraz zespołową nagrodę Ministra Zdrowia za podręcznik „Patomorfologia podręcznik dla studentów i lekarzy” w 2000r. 


Adres jednostki:

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin USK-2 PUM, bud. XX


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 15 66

E-mail: zmedsad@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886