UniwersytetZakład Toksykologii Klinicznej i Sądowej (WIZYTÓWKA JEDNOSTKI)


Kierownik jednostki:

dr n. med. Tomasz Janus


Zespół:

  • mgr Jagłowska Anna
  • dr n. med. Tomasz Janus
  • mgr inż. Ewa Jasionowicz
  • dr n. med. Małgorzata Kurzejamska-Parafiniuk
  • mgr Sylwester Łużny
  • dr n. med. Barbara Potocka-Banaś
  • mgr Anna Rakocz
  • dr n. med. Agnieszka Stachowicz
  • mgr inż. Stanisław Wolski

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna w obszarze toksykologii zarówno sądowo-lekarskiej jak i klinicznej (zatrucia ostre i przewlekłe) w języku polskim i angielskim na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, analityka medyczna, biotechnologia medyczna, farmacja. Prace badawcze prowadzone głównie w odniesieniu do związków organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych środków psychoaktywnych, środków odurzajacych i substancji psychotropowych, ale także w badaniach nad toksykologią leków. Główne kierunki badań naukowych to identyfikacja trucizn organicznych w materiale biologicznym, poszukiwanie biomarkerów uszkodzeń narządowych powstałych w następstwie toksycznego oddziaływania ksenobiotyków, markerów choroby alkoholowej oraz ocena przebiegu zmian stężeń ksenobiotyków w materiale pośmiertnym. Badania prowadzone w Zakładzie oparte są o najnowsze metody identyfikacji związków organicznych, w tym metody chromatograficzne z detekcją mas wysokiej rozdzielczości.


Podległe jednostki:


Nota kierownika jednostki:

dr n. med. Tomasz Janus

Tomasz Janus, p.o. kierownika Zakładu Toksykologii Klinicznej i Sądowej, autor i współautor ponad 100 opracowań naukowych obejmujących oryginalne publikacje naukowe, prace poglądowe oraz wystąpienia konferencyjne, członek Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, specjalista w zakresie toksykologii sądowej. W działalności eksperckiej pełniący funkcje biegłego sądowego przez 15 lat w zakresie toksykologii i fizykochemii, biorący udział w wydaniu ponad 3 tys. ekspertyz sądowych, zarówno zespołowych jak i indywidualnych. Działalność naukowa ukierunkowana na badania w zakresie wieloparametrycznej identyfikacji ksenobiotyków w materiale klinicznym i pośmiertnym, identyfikacji biomarkerów uszkodzeń narządowych i układowych, roli histaminy i serotoniny w przebiegu klinicznym zatrucia lekami oraz narkotykami z grupy amfetamin i katynonów, diagnostyki zespołu serotoninowego, deficytów histaminy granulocytarnej w przebiegu infekcji wirusowych. 


Adres jednostki:

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72, USK-2 PUM, wejście od ul. Połabskiej; budynek XX, parter


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 15 78

E-mail: toksklin@pum.edu.pl

footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886